Phân Bón Hữu Cơ Hiroshima: Góc nhìn từ khách hàng

08:44:00 21/12/2018

Video dưới đây là một số ý kiến Phân bón hữu cơ Hiroshima - Phản Hồi Của Khách Hàng Nguyễn Văn Lý - Ninh Giang Hải Dương. Ông Lý đã sử dụng sản phẩm Phân Bón Hữu Cơ Hiroshima từ cuối năm 2017. Thời gian đầu, Ông Nguyễn Văn Lý cho biết đã thử nghiệm với cây măng tây. Sau khi thấy được hiệu quả, đặc biệt là khả năng chống nấm mà không sản phẩm nào trong quá khứ có thể đạt được, ông đã đưa sản phẩm Phân Bón Hữu Cơ Hiroshima cho rất nhiều sản phẩm khác bao gồm cây su hào và cây cà chua, dưa hấu, ớt...